Badminton

  • About
  • Committee

Welcome to the page of the Bangor University Badminton Club (also known as the BUBC). We are a club that welcomes players from a whole spectrum of abilities, from national level players, to those who are used to playing badminton in the garden on the sunny day! We have over 50 social club members, as well as being one of the most succesful clubs at Bangor, regularly contributing the most BUCS points to Bangor University. We have four badminton teams, three mens teams and one ladies team. As a club, we are fortunate enough to have accumulated many accolades over the years, alongside regular varsity wins over Aberystwyth. So if you're interested in making new friends and playing Badminton to get fit, come along! And if you would like the chance to represent the university, come along as well!

Social training times:

Monday 8-10pm - Hall 1, Canolfan Brailsford 

Team training (invite only):

Sunday 3-5pm - Normal Site Sports Hall, Normal Site 

Tuesday 7-10pm - Normal Site Sports Hall, Normal Site 
|

Croeso i dudalen Clwb Badminton Prifysgol Bangor (a elwir hefyd yn BUBC). Rydym yn glwb sy'n croesawu chwaraewyr o sbectrwm o alluoedd, o chwaraewyr lefel genedlaethol, i'r rhai sydd wedi arfer chwarae badminton yn yr ardd ar ddiwrnod heulog! Mae gennym dros 50 o aelodau'r clwb cymdeithasol, yn ogystal â bod yn un o'r clybiau mwyaf llwyddiannus ym Mangor, gan gyfrannu'n rheolaidd i bwyntiau BUCS y Brifysgol. Mae gennym bedwar tîm badminton, tri tîm dynion a un tîm merched. Fel clwb, rydym yn ddigon ffodus o fod wedi casglu llawer o lwydiannau dros y blynyddoedd. Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud ffrindiau newydd a chwarae Badminton i ddod yn heini, dewch draw! Ac os hoffech chi gael cyfle i gynrychioli'r brifysgol, dewch draw hefyd!

Amseroedd hyfforddi cymdeithasol:

Dydd Llun 8-10pm - Neuadd 1, Canolfan Brailsford

Hyfforddiant tîm (gwahoddiad yn unig):

Dydd Llun 8-10pm - Neuadd 1, Canolfan Brailsford

Dydd Mawrth 7-10pm - Neuadd Chwaraeon Safle'r Normal, Safle'r Normal