Badminton

  • About
  • Committee

The Bangor University Badminton Club is a social club that invites anyone to come and play at our social sessions! We also offer the opportunity for people who are interested to play competitively for the 4 University BUCS teams. | Mae Clwb Badminton Prifysgol Bangor yn glwb cymdeithasol sy'n gwahodd unrhyw un i ddod i chwarae yn ein sesiynau cymdeithasol! Rydym hefyd yn rhoi'r cyfle i bobl sydd â diddordeb mewn chwarae'n gystadleuol yn ein 4 tîm prifysgol sy'n cystadlu yn Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain (BUCS).