Athletics | Athletau

  • About
  • Committee

Run, throw and jump into the opportunity to try something new, or continue to excel in a sport you love! Come and join the family of athletes down at the track, we cater for all abilities so everyone is welcome! There are plenty of competitions and races held right through the year, allowing you to see just how much you have improved! Training is held every Tuesday and Thursday evening, followed by entertaining socials throughout the week...we won't disappoint! | Rhedwch, taflwch a neidiwch am y cyfle i roi cynnig ar rywbeth newydd, neu barhau i ragori mewn camp rydych yn ei charu! Dewch i ymuno â’r teulu o athletwyr ar y trac; rydym yn darparu ar gyfer pob gallu ac mae croeso i bawb! Mae digonedd o gystadlaethau a rasys yn cael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn, sy'n rhoi'r cyfle i chi weld faint yr ydych wedi gwella! Cynhelir y sesiynau hyfforddi bob nos Fawrth a nos Iau, wedi'u dilyn gan nosweithiau cymdeithasol difyr trwy gydol yr wythnos... ni chewch eich siomi!