Archery| Saethyddiaeth

  • About
  • Committee

Whether you’ve never tried it before, a novice to archery or an eagled eyed expert you are welcomed to the Bangor University Archery Club. With an array of bow types we accommodate any shooting discipline from traditional longbow to high precision compound. The club’s lively, social and competitive atmosphere is a welcoming and enjoyable thing to be a part of in between your study hours and drinking hours. Hosting and taking part in such a variety of competitions and fun shoots throughout the year across the country, it would be a shame to miss out. It’s a sport that’s easy to pick up, but a great challenge to master. 

For updates on our weekly socials and any changes to sessions, please like or follow our facebook page!

Sessions take place on Wednesdays 7-10pm and Sundays 12-3pm.

All sessions take place at Normal Site.

P'un ai eich bod erioed wedi rhoi cynnig arni o'r blaen, eich bod yn newyddian llwyr i saethyddiaeth neu'n arbenigwr â llygad barcud, mae croeso i chi ymuno â Chlwb Saethyddiaeth Prifysgol Bangor. Mae gennym amrywiaeth o fathau o fwâu ac rydym yn barod i roi cynnig ar unrhyw ddisgyblaeth saethyddiaeth o'r bwa hir traddodiadol i fwâu annel trachywir.  Mae awyrgylch fywiog, gymdeithasol a chystadleuol y clwb yn cynnig croeso ac oriau o fwynhad rhwng eich astudiaethau a'ch oriau yfed. Rydym yn cynnal ac yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o gystadlaethau a digwyddiadau difyr dros y flwyddyn ar draws y wlad, felly gwnewch yn fawr o'r cyfle. Mae’n gamp sy'n hawdd ei dysgu, ond yn her ragorol i'w meistroli.