American Football|Peldroed American

  • About
  • Committee

Hello! We are the Bangor MudDogs American Football Team. If you are looking for a team to join look no further, you've found your match! We play in a competitive yet fun environment against other universities in the west of the U.K. We train twice a week with games any other Sunday and this year we aim to compete for the first place in our league and to reach the playoffs! If you are interested, don't hesitate to get in touch with us through here or our Facebook page, new members are always welcome! It's fun, free but it will be tough. Come along anytime and try it yourself!

Training times:

Tuesday: 20.00-22.00 (Canolfan Brailsford Grass Pitch)

Thursday: 20.00-22.00 (Canolfan Brailsford Astro Pitch)

|Helo!

Ni yw Tîm Pêl-droed Americanaidd Cwn Llaid Bangor. Os ydych yn chwilio am dîm i ymuno ag ef peidiwch ag edrych ymhellach, rydych wedi canfod yr un iawn! Byddwn yn chwarae mewn awyrgylch gystadleuol ond hwyliog yn erbyn prifysgolion eraill yng ngorllewin y Deyrnas Unedig.
 Rydym yn ymarfer ddwywaith yr wythnos ac yn cynnal gemau bob yn ail ddydd Sadwrn ac eleni rydym yn gobeithio cystadlu i fod yn bencampwyr ein cynghrair a chyrraedd gemau'r ail gyfle. Os oes gennych ddiddordeb, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ein tudalen Facebook ac mae bob amser groeso i aelodau newydd!

Mae'n hwyl, mae'n rhad ac am ddim ond fe fydd yn galed. Dewch draw unrhyw bryd a rhoi cynnig arni!