Brazilian Jiu-Jitsu

  • About
  • Committee

 Brazilian Jiu Jitsu is a martial art and sport which focuses on ground fighting. 

This club is open to anyone and everyone, from people who have trained for years to people who have never even heard of Brazilian Jiu Jitsu before.

We currently train every Monday at 5-7pm in Academi and every Thursday at the Pound Bangor.

The sessions are no Gi so just wear comfortable gym clothing. 

If you need any further information, feel free to contact Holly Williams (hlw18bry@bangor.ac.uk). 

See you all on the mats! | 

Mae Jiu Jitsu Brasil yn gelf ymladd a chwaraeon sy'n canolbwyntio ar ymladd ar lawr.

Mae'r clwb hwn yn agored i bawb, o bobl sydd wedi hyfforddi ers blynyddoedd i bobl nad ydynt erioed wedi clywed am Jiu Jitsu Brasil o'r blaen.

Ar hyn o bryd rydym yn hyfforddi bob dydd Llun 5-7pm yn Academi ac pob dydd lau am 5-6:30pm yn yr Pound. 

Nid oes angen  Gi I’r sesiynau yn unig felly does dim ond angen gwisgo dillad gampfa cyfforddus.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, mae croeso i chi gysylltu â Holly Williams (hlw18bry@bangor.ac.uk).

Gwelwn ni chi i gyd ar y matiau!