UMCB Women's Sports| Cymric Chwaraeon Merched (UMCB)

  • About
  • Committee

Y Cymric Chwaraeon Merched offers the opportunity for you to train and to do so by having plenty of fun. We offer the opportunity to play rugby, netball and football. The Rugby’s captain is Teleri Wyn Davies from Bala and she is currently in her third year at Bangor studying Law. This year’s football captain is Magi Elin from near Pwllheli and she is in her second hear here at Bangor studying Sport Science. The netball’s captain is Seren Lois Evans from Parc, near Bala and she is currently in her third year studying Sport Science. There will be weekly trainings, monthly socials and we will be compete nationally at the Rhyng-gol Dance and the Rhyng-gol Eisteddfod! Do join and join the page on Facebook to be updated with what’s on!

 

Mae Y Cymric Chwaraeon Merched yn cynnig y cyfle i chi ymarfer a gwneud hynny drwy gael digonedd o hwyl! Rydym yn cynnig y cyfle i wneud hynny drwy chwarae rygbi, pêl-droed a pêl-rwyd. Capten y tîm rygbi eleni ydi Teleri Wyn Davies o’r Bala ac mae hi yn ei thrydedd blwyddyn yma ym Mangor yn astudio y Gyfraith. Seren Lois Evans o’r Parc, ger y Bala yw capten y tîm pêl-rwyd eleni a mae Seren yn ei thrydedd flwyddyn yn astudio Gwyddorau Chwaraeon. Gwyddorau Chwaraeon hefyd yw’r pwnc mae Magi Elin yn ei astudio, sef capten y tîm pêl-droed eleni ac mae Magi yn ei hail flwyddyn. Bydd ymarferion wythnosol, nosweithiau cymdeithasol misol ac yn ogystal cystadlu yn genedlaethol yn Nawns Rhyng-gol ac yr Eisteddfod Ryng-golegol! Ymunwch â ni ar y dudalen Facebook, bydd digonedd o hwyl i’w gael!

 

|

 

Y Cymric Chwaraeon Merched offers the opportunity for you to train and to do so by having plenty of fun. We offer the opportunity to play rugby, netball and football. The Rugby’s captain is Teleri Wyn Davies from Bala and she is currently in her third year at Bangor studying Law. This year’s football captain is Magi Elin from near Pwllheli and she is in her second hear here at Bangor studying Sport Science. The netball’s captain is Seren Lois Evans from Parc, near Bala and she is currently in her third year studying Sport Science. There will be weekly trainings, monthly socials and we will be compete nationally at the Rhyng-gol Dance and the Rhyng-gol Eisteddfod! Do join and join the page on Facebook to be updated with what’s on!

 

Mae Y Cymric Chwaraeon Merched yn cynnig y cyfle i chi ymarfer a gwneud hynny drwy gael digonedd o hwyl! Rydym yn cynnig y cyfle i wneud hynny drwy chwarae rygbi, pêl-droed a pêl-rwyd. Capten y tîm rygbi eleni ydi Teleri Wyn Davies o’r Bala ac mae hi yn ei thrydedd blwyddyn yma ym Mangor yn astudio y Gyfraith. Seren Lois Evans o’r Parc, ger y Bala yw capten y tîm pêl-rwyd eleni a mae Seren yn ei thrydedd flwyddyn yn astudio Gwyddorau Chwaraeon. Gwyddorau Chwaraeon hefyd yw’r pwnc mae Magi Elin yn ei astudio, sef capten y tîm pêl-droed eleni ac mae Magi yn ei hail flwyddyn. Bydd ymarferion wythnosol, nosweithiau cymdeithasol misol ac yn ogystal cystadlu yn genedlaethol yn Nawns Rhyng-gol ac yr Eisteddfod Ryng-golegol! Ymunwch â ni ar y dudalen Facebook, bydd digonedd o hwyl i’w gael!