UMCB Men's Sports|Cymric Chwaraeon Dynion (UMCB)

  • About
  • Committee

Y Cymric Chwaraeon Dynion offers you to train weekly as well as a fun 6 a side game at the Bangor weekly event. The teams name is C.P.D Y Cymric, their captain this year is Gwion Evans from Tregaron near Aberystwyth and he is currently in his third year studying Sport Science and Welsh. They will compete at the Rhyng-gol Dance in November and the Eisteddfod Ryng-golegol in March.

 The rugby training will not be happening weekly but they will train nearer the national competitions and compete bot in November and March.

 

Mae Y Cymric Chwaraeon Dynion yn cynnig y cyfle i ymarfer yn wythnosol yn ogystal â chwarae mewn tîm chew pob ochr ym Mangor yn wythnosol. Enw’r tîm yw C.P.D. Y Cymric ac y capten yw Gwion Evans o Dregaron ger Aberystwyth ac mae’na studio Gwyddorau Chwaraeon a Chymraeg ac yn ei drydedd flwddyn. Byddent yn cystadlu yn genedlaethol ar ddau achlysur, yn y Ddawns Ryng-golegol yn Nhachwedd ac yn yr Eisteddfod Ryng-golegol ym mis Mawrth.

Bydd tîm rygbi yn cystadlu hefyd yn y ddwy gystadleuaeth Rhyng-gol. |

Y Cymric Chwaraeon Dynion offers you to train weekly as well as a fun 6 a side game at the Bangor weekly event. The teams name is C.P.D Y Cymric, their captain this year is Gwion Evans from Tregaron near Aberystwyth and he is currently in his third year studying Sport Science and Welsh. They will compete at the Rhyng-gol Dance in November and the Eisteddfod Ryng-golegol in March.

 The rugby training will not be happening weekly but they will train nearer the national competitions and compete bot in November and March.

 

Mae Y Cymric Chwaraeon Dynion yn cynnig y cyfle i ymarfer yn wythnosol yn ogystal â chwarae mewn tîm chew pob ochr ym Mangor yn wythnosol. Enw’r tîm yw C.P.D. Y Cymric ac y capten yw Gwion Evans o Dregaron ger Aberystwyth ac mae’na studio Gwyddorau Chwaraeon a Chymraeg ac yn ei drydedd flwddyn. Byddent yn cystadlu yn genedlaethol ar ddau achlysur, yn y Ddawns Ryng-golegol yn Nhachwedd ac yn yr Eisteddfod Ryng-golegol ym mis Mawrth.

Bydd tîm rygbi yn cystadlu hefyd yn y ddwy gystadleuaeth Rhyng-gol.