Mae canlyniadau gemau Prifysgol Bangor am ddydd Mercher, Mawrth 21ain, 2018,  oddi tano.

Please find sports results for Bangor University Teams for Wednesday, March 21st, 2018,  below

 

Mae holl dablau a chynghreiriau BUCS ar gael ar eu gwefan :

http://www.bucs.org.uk <http://www.bucs.org.uk/>

All league tables can be found on the British Universities and Colleges

website: http://www.bucs.org.uk <http://www.bucs.org.uk/>

<http://www.bucs.org.uk/         

 

Bangor University BUCS Results March 21st

           

Mens Hockey

Lancaster University Mens 1st

5

3

Bangor University Mens 1st

LOST

Rugby League

Uni of Manchester Mens 1st

82

6

Bangor University Mens 1st

LOST

Mens Rugby Union

Bangor University Mens 1st

27

17

UnCLan Mens 1st

WON

Mens Rugby Union

Bangor University Mens 2nd

0

81

Man. Met. Mens 3rd (Manch.)

LOST

Womens Rugby Union

Liverpool JMU Womens 1st

36

17

Bangor University Womens 1st

LOST

Mens Hockey

Bangor University Mens 2nd

1

2

Liverpool JMU Mens 2nd

LOST

Mens Football

Bangor University Mens 2nd

W/O

University of Bolton Mens 2nd

WON

Womens Football

Bangor University Womens 1st

1

0

Leeds Beckett Womens 2nd

WON

 

Dydd Mercher diwethaf o gynghreiriau BUCS ddoe gyda'r holl gemau yn ail-drefniadau o wythnosau blaenorol. Fodd bynnag, gwnaeth y tymor orffen yn ddigon melys i dîm 1af rygbi undeb dynion  a thîm phêl-droed merched, y ddau dîm yn cyflawni eu tymor gyda llwyddiant ar ôl cyfnod o waith hir a chaled.

 

Last Wednesday for the BUCS leagues yesterday with all the matches being re-arrangements from previous weeks. However, the season did end sweetly for Men’s Rugby Union 1st and Women’s Football, both teams finishing their season with wins in what has been a long and hard slog for them.