Mae'r Wythnos Groeso wedi cyraedd!

No ratings yet. Log in to rate.

Llongyfarchiadau os ydych chi wedi cael eich derbyn i Brifysgol Bangor. Fydd o’r Dair blynedd gorau o’ch bywyd chi. Os ydych yn meddal gwneud cais am Fangor; Ewch amdani, fydd o’n un o’r uchelbwyntai o’ch bywyd.

Fel myfyriwr Prifysgol Bangor byddwch yn aelod awtomatic o Undeb Bangor, Undeb Myfyrwyr Bangor.

Ni yw cartref Cyfleoedd Myfyrwyr, trwy ni gallwch ymuno â Chlybiau, Cymdeithasau a Phrosiectau Gwirfoddoli. Y lle gorau i weld beth sydd gennym ni ar gael yw ein ffair y glas, (rydym ni yn ei alw yn Serendipity), cynhelir y ffair yn neuadd PJ ar Ddydd Mercher yr 20fed a Dydd Iau'r 21ain o Fedi. Yma cewch sgwrsio gyda’r clybiau, cymdeithasau a’r prosiectau yn ogystal a’t tîm sabothol a staff Undeb Bangor. Gallwch hefyd ddarganfod pryd mae sesiynau blas cyntaf y cyfleoedd ac sut y gallwch ddod yn aelod. Rydym yn falch iawn o wedi ennill Clybiau a Chwareon gorau yn gwobrau ‘Whatuni 2017’; Y peth gorau am hyn; maen nhw i gyd yn rhad ac am ddim i ymuno!

Ni hefyd yw cartref Llais Myfyrwyr! Gallwch fod yn Gynrychiolwr Cwrs, aelod o Gyngor Undeb Bangor, neu rannu eich syniadau gyda ni. Bydd etholiadau Cynrychiolwyr Cwrs a Chyngor Undeb Bangor yn dechrau yn ystod Yr Wythnos Groeso, felly byddwch yn siwr o edrych allan am y manylion ar ein gwefan os yw cynrychioli myfyrwyr a brwydro am ddymuniadau myfyrwyr yn agos at eich calon chi!

Nid yw ein gwaith yn gorffen yna, rydym wedi paratoi cynllunydd wal i chi cael gweld beth sy’n mynd ymlaen drwy’r flwyddyn a chynllunio ar gyfer y flwyddyn gorau erioed. Gallwch ei weld yma, neu bigo un i fyny yn Serendipity.

Rydym yn gobeithio eich bod yn edrych ymlaen ymuno â ni, gallwn ni ddim disgwyl i groesawu chi yn ystod Yr Wythnos Groeso! Ella wnawn eich gweld tra eich bod yn symud i mewn i’r neuaddau neu yn un o’r amryw o ddigwyddiadau sydd wedi eu trefnu drwy’r wythnos. Bydd ein harwyr Undeb Bangor, eich tîm sabothol ac ein staff o gwmpas i’ch cymhorthi chdi drwy’r wythnos a bydd yr Arwyr Undeb Bangor yna i ateb unrhyw gwestiynau neu eich arwain yn y cyfeiriad cywir.

Ein gwaith ni yw caniatáu eich bod chi yn cael yr amser gorau yma ym Mangor; dyma flas bach ar beth sydd wedi ei drefnu r gyfer Yr Wythnos Groeso I helpu chi setlo:

·    Poeni eich bod ddim am gyfarfod pobl yn ystod Yr Wythnos Groeso (Mi wnewch) pam ddim picied drawi un o’n sesiynau ‘Corneli Sgwrsio’ yn ystod Y Penwythnos Groeso.

·    Dewch ar daith o Fangor gyda ni i ni gael dangos uchafbwyntiau'r Ddinas fach hyfryd yma.

·    Dewch draw i Serendipity (eich Ffair y Glas) ar y Dydd Iau neu Ddydd Mercher

·    Cewch orffen yr wythnos gyda digwyddiad cwbl newydd i Fangor, - Dawns y Glas!

Mi fydda ni yn ychwanegu gwybodaeth a digwyddiadau newydd i’n gwefan dros yr wythnosau nesaf felly cofiwch gadw golwg am wybodaeth a thocynnau.

Y Tîm Swyddogion Sabothol

Ruth, James, Tatenda, Helen and Mirain

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.