Cynhaliwyd Undeb Bangor Ddadl Etholiad Cyffredinol Arfon ddydd Mawrth 2il o Ragfyr. Roedd yn wych gweld cymaint o'r gymuned leol a myfyrwyr gyda'i gilydd yn clywed gan ein hymgeiswyr lleol.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys yr ymgeiswyr canlynol
- Gonul Daniels: Ceidwadwyr
- Hywel Williams: Plaid Cymru
- Steffie Williams Roberts: Llafur

Gofynnwyd i'n poblogaeth myfyrwyr pa bynciau oedd bwysicaf iddynt ac yna mi wnaethom ofyn y cwestiynau i'r ymgeiswyr. Dyma eu polisïau ar y pynciau.

 

 

Copy of General Election Candidate Policies by Undeb Bangor