Etholiadau Cyngor Undeb Bangor 2019 | Undeb Bangor Council Elections 2019

Some of these positions may require you to self define to vote. You can do this in your Elections Profile - Click on the PROFILE button below. Bydd rhai o'r swyddi yma yn gofyn eich bod yn hynan ddiffinio er mwyn pleidleisio. Gellir gwneud hyn trwy eich proffil Etholiadau - Pwyswch ar y botwm PROFFIL isod.

Nominations close at 12:00 on Friday 27 September 2019 (in 5 days and 9 hours)

Only the posts you are eligible to stand or vote for are shown. Show all posts.

Black, Asian, and Minority Ethnic Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Black, Asian, and Minority Ethnic Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Black, Asian, and Minority Ethnic Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Black, Asian, and Minority Ethnic Students at Bangor University. 
 • This UBC Councillor will attend the NUS Black Students Conference ex-officio |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ym Mhrifysgol Bangor.
 • Bydd y Cynghorydd CUB yma yn mynychu Cynhadledd Myfyrwyr Du yr UCM yn rhinwedd ei swydd
Back to Top

Disabled Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Anabl Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Disabled Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Disabled Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Disabled Students at Bangor University. 
 • This UBC Councillor will attend the NUS Disabled Students Conference ex-officio |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Anabl Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Anabl ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Anabl ym Mhrifysgol Bangor.
 • Bydd y Cynghorydd CUB yma yn mynychu'r Cynhadledd Myfyrwyr Anabl CUM yn rhinwedd ei swydd
Back to Top

Environmental Champion Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Undeb Bangor Pencampwyr yr Amgylchedd

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Live at Home Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Live at Home Students experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Live at Home Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr sy'n Byw Gaftref.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr sy'n Byw Gaftref.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr sy'n Byw Gaftref. |
Back to Top

European Union Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s European Union Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the European Union Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of European Union Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd ym Mhrifysgol Bangor.
Back to Top

Healthy Living Champion Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Undeb Bangor - Pencampwr Byw'n Iach

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s students with regard to Healthy Living.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers on relvant campaigns. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd
Back to Top

Housing and Community Champion Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Undeb Bangor - Pencampwr Tai a'r Gymuned

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s students with regard to Housing and Community.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers on relvant campaigns. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr ynglyn â tai a'r gymuned
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol ar ymgyrchoedd perthnasol
Back to Top

International Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s International Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the International Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of International Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Rhyngwladol Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor.
Back to Top

LGBT+ Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr LHDT+ Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s LGBT+ Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the LGBT+ Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of LGBT+ Students at Bangor University.
 • This UBC Councillor will attend the NUS L:GBT+ Conference as the elected NUS Delegate ex-officio |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr LHDT+ Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr LHDT+ ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr LHDT+ ym Mhrifysgol Bangor.
 • Bydd yr Cynghorydd Cyngor Undeb Bangor yma yn mynychu'r Cynhadledd LHDT+ UCM yn rhinwedd ei swydd
Back to Top

Live at Home Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Cartref Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Live at Home Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Live at Home Students experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Live at Home Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr sy'n Byw Gaftref.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr sy'n Byw Gaftref.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr sy'n Byw Gaftref. 
Back to Top

Mature Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Hyn Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Mature Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Mature Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Mature Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Hyn Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Hyn ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Hyn ym Mhrifysgol Bangor.
Back to Top

Mental Health Champion Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Undeb Bangor - Pencampwr Iechyd Meddwl

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s students with regard to Mental Health.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers on relvant campaigns. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr ynglyn â Iechyd
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr yma ym Mhrifysgol Bangor
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol ar ymgyrchoedd perthnasol
Back to Top

Part-Time Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Rhan Amser Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Part-Time Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Part-Time Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Part-Time Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Rhan Amser Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Rhan Amser ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Rhan Amser ym Mhrifysgol Bangor.
Back to Top

Postgraduate Research Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Ôl-radd Ymchwil Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Postgraduate Research Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Postgraduate Research Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Postgraduate Research Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Ôl-radd Ymchwil Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Ôl-radd Ymchwil ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Ôl-radd Ymchwil ym Mhrifysgol Bangor.
Back to Top

Postgraduate Taught Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Ôl-radd Hyfforddedig Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Postgraduate Taught Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Postgraduate Taught Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Postgraduate Taught Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Ôl-radd Hyfforddedig Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Ôl-radd Hyfforddedig ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Ôl-radd Hyfforddedig ym Mhrifysgol Bangor.
Back to Top

Student Parents and Carers Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr sy'n Rhiant neu Ofalwr Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Student Parents and Carers.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Student Parents and Carers experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Student Parents and Carers at Bangor University. |
 • Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr sy'n Rhieni a Gofalwyr ym Mhrifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr sy'n Rhieni a Gofalwyr ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr sy'n Rhieni a Gofalwyr ym Mhrifysgol Bangor. 
Back to Top

Trans Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Traws Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Trans Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Trans Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Trans Students at Bangor University. 
 • This UBC Councillor will attend the NUS Trans Students Conference as the elected delegate ex-officio |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Traws Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Traws ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Traws ym Mhrifysgol Bangor.
 • Bydd yr Cynghorydd CUB yma yn mynychu'r cynhadledd Myfyrwyr Traws UCM yn rhinwedd ei swydd
Back to Top

Undeb Bangor Councillor (Open Position)/Cynghorydd Undeb Bangor (Safle Agored) (2 places)

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Students
 • Creating, passing, and approving policy to better the Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr  ym Mhrifysgol Bangor.
Back to Top

Welsh Speaking Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Welsh Speaking Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Welsh Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Welsh Students at Bangor University. | 

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor.
Back to Top

Women Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Menywod Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Women Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Women Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Women Students at Bangor University. 
 • This UBC Councillor will attend the NUS Womens Students Conference as the elected delegate ex-officio |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Menywod Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Menywod ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Menywod ym Mhrifysgol Bangor.
 • Bydd y Cynghorydd CUB yma yn mynychu'r Cynhadledd Myfyrwyr Benywaidd UCM yn rhinwedd ei swydd
Back to Top

Wrexham Campus Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Campws Wrecsam Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Wrexham Campus Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Wrexham Campus Students experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Wrexham Campus Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Campws Wrecsam Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Campws Wrecsam ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Campws Wrecsam ym Mhrifysgol Bangor. 
Back to Top