Etholiadau Cyngor Undeb Bangor 2019 | Undeb Bangor Council Elections 2019

Some of these positions may require you to self define to vote. You can do this in your Elections Profile - Click on the PROFILE button below. Bydd rhai o'r swyddi yma yn gofyn eich bod yn hynan ddiffinio er mwyn pleidleisio. Gellir gwneud hyn trwy eich proffil Etholiadau - Pwyswch ar y botwm PROFFIL isod.

The polls have closed.

Only the posts you are eligible to stand or vote for are shown. Show all posts.

Black, Asian, and Minority Ethnic Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Black, Asian, and Minority Ethnic Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Black, Asian, and Minority Ethnic Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Black, Asian, and Minority Ethnic Students at Bangor University. 
 • This UBC Councillor will attend the NUS Black Students Conference ex-officio |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ym Mhrifysgol Bangor.
 • Bydd y Cynghorydd CUB yma yn mynychu Cynhadledd Myfyrwyr Du yr UCM yn rhinwedd ei swydd
Back to Top

Disabled Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Anabl Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Disabled Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Disabled Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Disabled Students at Bangor University. 
 • This UBC Councillor will attend the NUS Disabled Students Conference ex-officio |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Anabl Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Anabl ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Anabl ym Mhrifysgol Bangor.
 • Bydd y Cynghorydd CUB yma yn mynychu'r Cynhadledd Myfyrwyr Anabl CUM yn rhinwedd ei swydd
Back to Top

Environmental Champion Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Undeb Bangor Pencampwyr yr Amgylchedd

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC).
 • Creating, passing, and approving policy to improve sustainability at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officer on Environmental projects at Bangor University.

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB).
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella cynaladwyedd ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol a'r prosiectau i wneud a'r amgylchedd.
Back to Top

European Union Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s European Union Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the European Union Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of European Union Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd ym Mhrifysgol Bangor.
Back to Top

Healthy Living Champion Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Undeb Bangor - Pencampwr Byw'n Iach

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s students with regard to Healthy Living.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers on relvant campaigns. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd
Back to Top

Housing and Community Champion Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Undeb Bangor - Pencampwr Tai a'r Gymuned

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s students with regard to Housing and Community.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers on relvant campaigns. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr ynglyn â tai a'r gymuned
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol ar ymgyrchoedd perthnasol
Back to Top

International Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s International Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the International Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of International Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Rhyngwladol Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Rhyngwladol ym Mhrifysgol Bangor.
Back to Top

LGBT+ Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr LHDT+ Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s LGBT+ Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the LGBT+ Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of LGBT+ Students at Bangor University.
 • This UBC Councillor will attend the NUS L:GBT+ Conference as the elected NUS Delegate ex-officio |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr LHDT+ Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr LHDT+ ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr LHDT+ ym Mhrifysgol Bangor.
 • Bydd yr Cynghorydd Cyngor Undeb Bangor yma yn mynychu'r Cynhadledd LHDT+ UCM yn rhinwedd ei swydd
Back to Top

Live at Home Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Cartref Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Live at Home Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Live at Home Students experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Live at Home Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr sy'n Byw Gaftref.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr sy'n Byw Gaftref.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr sy'n Byw Gaftref. 
Back to Top

Bangor College China (BCC) Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Coleg Bangor Tsieina Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Bangor College China Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Bangor College China Students experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Bangor College China Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Coleg Bangor Tsieina Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Coleg Bangor Tsieina ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Coleg Bangor Tsieina ym Mhrifysgol Bangor. 
Back to Top

Mature Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Hyn Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Mature Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Mature Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Mature Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Hyn Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Hyn ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Hyn ym Mhrifysgol Bangor.
Back to Top

Mental Health Champion Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Undeb Bangor - Pencampwr Iechyd Meddwl

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s students with regard to Mental Health.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers on relvant campaigns. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr ynglyn â Iechyd
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr yma ym Mhrifysgol Bangor
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol ar ymgyrchoedd perthnasol
Back to Top

Part-Time Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Rhan Amser Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Part-Time Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Part-Time Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Part-Time Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Rhan Amser Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Rhan Amser ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Rhan Amser ym Mhrifysgol Bangor.
Back to Top

Postgraduate Research Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Ôl-radd Ymchwil Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Postgraduate Research Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Postgraduate Research Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Postgraduate Research Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Ôl-radd Ymchwil Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Ôl-radd Ymchwil ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Ôl-radd Ymchwil ym Mhrifysgol Bangor.
Back to Top

Postgraduate Taught Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Ôl-radd Hyfforddedig Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Postgraduate Taught Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Postgraduate Taught Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Postgraduate Taught Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Ôl-radd Hyfforddedig Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Ôl-radd Hyfforddedig ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Ôl-radd Hyfforddedig ym Mhrifysgol Bangor.
Back to Top

Student Parents and Carers Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr sy'n Rhiant neu Ofalwr Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Student Parents and Carers.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Student Parents and Carers experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Student Parents and Carers at Bangor University. |
 • Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr sy'n Rhieni a Gofalwyr ym Mhrifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr sy'n Rhieni a Gofalwyr ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr sy'n Rhieni a Gofalwyr ym Mhrifysgol Bangor. 
Back to Top

Trans Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Traws Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Trans Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Trans Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Trans Students at Bangor University. 
 • This UBC Councillor will attend the NUS Trans Students Conference as the elected delegate ex-officio |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Traws Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Traws ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Traws ym Mhrifysgol Bangor.
 • Bydd yr Cynghorydd CUB yma yn mynychu'r cynhadledd Myfyrwyr Traws UCM yn rhinwedd ei swydd
Back to Top

Undeb Bangor Councillor (Open Position)/Cynghorydd Undeb Bangor (Safle Agored) (2 places)

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Students
 • Creating, passing, and approving policy to better the Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr  ym Mhrifysgol Bangor.
Back to Top

Welsh Speaking Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr sy'n siarad Cymraeg Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Welsh Speaking Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Welsh Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Welsh Students at Bangor University. | 

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor.
Back to Top

Women Students Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Myfyrwyr Menywod Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Women Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Women Student experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Women Students at Bangor University. 
 • This UBC Councillor will attend the NUS Womens Students Conference as the elected delegate ex-officio |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Menywod Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Menywod ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Menywod ym Mhrifysgol Bangor.
 • Bydd y Cynghorydd CUB yma yn mynychu'r Cynhadledd Myfyrwyr Benywaidd UCM yn rhinwedd ei swydd
Back to Top

Wrexham Campus Undeb Bangor Councillor/Cynghorydd Campws Wrecsam Undeb Bangor

Responsible for:

 • Attending the meetings of Undeb Bangor Council (UBC) and representing Bangor University’s Wrexham Campus Students.
 • Creating, passing, and approving policy to better the Wrexham Campus Students experience at Bangor University.
 • Working with the Sabbatical Officers to improve the experience of Wrexham Campus Students at Bangor University. |

Yn gyfrifol am y canlynol:

 • Mynd i gyfarfodydd Cyngor Undeb Bangor (CUB) a chynrychioli Myfyrwyr Campws Wrecsam Prifysgol Bangor.
 • Llunio, pasio a chymeradwyo polisi i wella profiad Myfyrwyr Campws Wrecsam ym Mhrifysgol Bangor.
 • Gweithio gyda'r Swyddogion Sabothol i wella profiad Myfyrwyr Campws Wrecsam ym Mhrifysgol Bangor. 
Back to Top