Eich Pwyllgor GMB

Mae GMB yn ffodus iawn i gael gwirfoddolwyr ymroddedig flwyddyn ar ôl blwyddyn, sy'n ein helpu i ddatblygu ein gwasanaeth i ddiwallu anghenion ein myfyrwyr sy'n gwirfoddoli. I wneud hyn yn effeithiol mae gennym Bwyllgor Gweithredol Gwirfoddolwyr, gyda chynrychiolydd etholedig o bob un o gategorïau'r prosiect, sy'n cwrdd yn rheolaidd â staff GMB a'r Swyddog Sabothol Gwirfoddol. Mae gan bob un o'n Pwyllgor Gweithredol y dasg o gael diweddariadau rheolaidd gan arweinwyr y prosiect yn eu priod gategorïau a lleisio'r straeon newyddion da yn ogystal â meysydd cyfle y gallwn ganolbwyntio arnynt. Fel arweinwyr prosiect, mae'n hanfodol eich bod chi'n gweithio gyda'ch aelod pwyllgor gweithredol fel y gallwn roi cyhoeddusrwydd i'r gwaith da rydych chi a'ch gwirfoddolwyr yn ei wneud !!

Bottom Aligned List for Powered By