Pam Gwirfoddoli?

Mae yna ddigon o resymau pam y dylech chi wirfoddoli. I rai pobl mae'n rhoi cyfle i roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned, i eraill mae'n rhoi cyfle unigryw i ennill profiad gwerthfawr yn barod ar gyfer graddio pan fyddwch chi'n graddio o Brifysgol Bangor. Ond y prif reswm pam mae pobl yn gwirfoddoli yw oherwydd y byddwch chi wir yn mwynhau'ch amser fel rhan o'n cymuned wirfoddol sy'n ehangu o hyd.

Mae pob un o'n prosiectau yn cael eu harwain gan fyfyrwyr. Mae hyn yn golygu eich bod chi, y myfyriwr, yn cael cyfle i fowldio'r prosiect rydych chi'n gwirfoddoli arno, wrth ddatblygu'ch sgiliau yn y gymuned. Mae Prifysgol Bangor yn ymfalchïo mewn gwneud ein myfyrwyr mor gyflogadwy â phosibl pan fyddwch chi'n graddio ac felly mae SVB yn adleisio'r weledigaeth hon. A pha ffordd well o osod eich hun ar wahân i weddill eich cyfoedion trwy gymryd rhan yn ein prosiectau gwych!

 

Gyda phwy rydyn ni'n gweithio?

 

Mae gan SVB ddegawdau o brofiad yn gweithio'n agos gydag elusennau a sefydliadau o amgylch Bangor a Gogledd Cymru, yn ogystal ag ymhellach i ffwrdd yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Isod mae rhestr o ddim ond ychydig o'r partneriaid prosiect rydyn ni'n falch o weithio gyda nhw (SPOILER, efallai eich bod chi wedi clywed am rai o'r rhain!)

 

GIG

Heddlu Gogledd Cymru

Cadwch Gymru'n Daclus

Cyngor Gwynedd

Tai Gogledd Cymru

Oed Cymru

Macmillan

RDA

Cymdeithas Alzheimer

Coed Gwaith Elwy

Bottom Aligned List for Powered By