llun SVB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMB yw cangen Gwirfoddoli Adran Cyfleoedd Myfyrwyr Undeb Bangor. Mae GMB wedi bod yn darparu prosiectau cymunedol yn ardal Bangor a'r cyffiniau yn barhaus er 1952, gyda'r digwyddiad prosiect Te Parti cyntaf erioed (yr ydym yn dal i'w gynnal ddwywaith y flwyddyn!). Ers hynny mae SVB wedi tyfu i dros 50 o brosiectau gwirfoddoli rheolaidd, y gellir eu rhannu i'r is-gategorïau canlynol; Prosiectau Iechyd Meddwl, Prosiectau Plant, Prosiectau Amgylcheddol, prosiectau Henoed a Phrosiectau Cymunedol a Chwaraeon.

 

Mae gan GMB ystod enfawr o brosiectau i fod yn rhan ohonynt felly os ydych chi am ymrwymo'ch hun i brosiect yn rheolaidd neu fynd yn sownd mewn digwyddiad unwaith ac am byth, rydych chi wedi dod i'r lle iawn yn bendant !! I gael mwy o wybodaeth am ein holl brosiectau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n mynd draw i'n tab 'Cyfleoedd Gwirfoddoli' lle gallwch chi ddod o hyd i fanylion ein holl brosiectau a sut i wneud cais.

 

Cyfarfod â'r tîm;

 

Swyddog Sabothol Cymdeithasau a Gwirfoddoli: Katie Tew

Helo, fy enw i yw Katie a fi yw'r Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli. Rwy’n gyfrifol am Gymdeithasau a Gwirfoddoli Undeb y Myfyrwyr, gan weithio’n agos gyda’r Brifysgol a chynrychioli myfyrwyr ar faterion yn ymwneud â Chymdeithasau a Gwirfoddoli. Rwyf yma i gefnogi arweinwyr prosiect i gefnogi mentrau, digwyddiadau ac ymgyrchoedd.

Cysylltwch â mi os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ddigwyddiadau ar y gweill - katie.tew@undebbangor.com

 

 

 

 

 

 

Gaz llun

 

 

 

Cydlynydd Gwirfoddoli a Mynediad Ehangu: Gaz Williams

Helo! Fy enw i yw Gaz a fi yw'r aelod staff sy'n goruchwylio'r holl brosiectau gwirfoddoli yn SVB. Fy mhrif rôl yw sicrhau bod gan bob gwirfoddolwr bopeth sydd ei angen arnynt i ddechrau gwirfoddoli (DBS, Cyfeiriadau ac wrth gwrs y crys-t gwirfoddoli!) A hefyd y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer Arweinwyr Prosiect pe bai angen unrhyw help neu gyngor arnynt. Os oes angen i chi gysylltu â mi allwch ddod o hyd i mi yn y Swyddfa Cyfleoedd yn Undeb Bangor, neu gael gafael arnaf trwy e-bost neu ffôn;

gareth.williams@undebbangor.com

01248 388683

 

 

 

 

 

Cynorthwyydd Cyfleoedd: Gerallt Roberts

Helo! Gerallt ydw i, eich Cynorthwyydd Cyfleoedd Myfyrwyr. Fi fydd eich pwynt cyswllt cyntaf pan nad yw Gaz ar gael. Rwy'n gofalu am yr holl weinyddiaeth ar gyfer Cyfleoedd Myfyrwyr a Gwirfoddoli, byddwch yn aml yn fy ngweld yn helpu gyda ffurflenni DBS, yn eich helpu i gyrchu eich tudalen Timau neu brynu unrhyw beth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich prosiect. Rwy'n rhannu swyddfa gyda Gaz a fy e-bost yw Gerallt.roberts@undebbangor.com neu gallwch fy ffonio ar 01248 388148

Bottom Aligned List for Powered By