Sesiynau'r Wythnos Croeso!

Rydym yn sylweddoli bod dod i’r campws eleni ychydig yn wahanol i’r flwyddyn flaenorol, ac mae’n debyg bod nifer o gwestiynau heb eu hateb gennych, felly byddem yn cynnal sesiwn holi ac ateb ar 3 testun gwahanol dros y cyfnod symud i mewn. 

Bydd y staff perthnasol o’r campws cyfan ar y panel, a chaiff y digwyddiad i’w gynnal trwy Zoom. Gall myfyrwyr ymuno a’r sesiynau i ofyn cwestiynau, neu i wrando, neu os hoffech gyflwyno eich cwestiynau yn ddienw, gallwch wneud hyn trwy ddefnyddio’r ffurflen yma

Bottom Aligned List for Powered By