Danfon I'r Cartref

Oherwydd galw digynsail am gynhyrchion mislif trwy ddosbarthu i’r cartref, mae Hey Girls ar hyn o bryd yn wynebu oedi wrth brosesu a danfon archebion; ni fydd unrhyw archebion a wneir rhwng nawr a Mehefin yn cael eu prosesu tan fis Mehefin. O ystyried y bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd adref dros yr haf cyn Mehefin a'n bod yn gobeithio lansio ein hymgyrch ddosbarthu ar y campws yn fuan iawn, rydym wedi lansio gwasanaeth dosbarthu i’r cartref. Mae hyn gyda'r bwriad o gynnig y gwasanaeth unwaith eto naill ai ar ôl mis Mehefin neu ar ddechrau'r flwyddyn academaidd nesaf.

Yn achos unrhyw fyfyrwyr sydd ag angen mawr am gynhyrchion mislif trwy ddosbarthu i’r cartref, anfonwch e-bost at Katie Tew (katie.tew@undebbangor.com) neu Josie Ball (josie.ball@undebbangor.com) i wneud cais arbennig unwaith-yn-unig.

                            

Nid yw'r mislif yn stopio mewn pandemig. 

Dyna pam rydym wedi penderfynu dechrau dosbarthu cynhyrchion mislif trwy eu danfon i'r cartref.  

Pa gynhyrchion y gallaf eu harchebu? 

Mae nifer o gynhyrchion gwahanol ar gael yn amrywio o dampons a phadiau tafladwy i ddillad isaf mislif, cwpanau mislif a phadiau mislif gydag adenydd. 

Mae gan bob pad tafladwy adenydd ac mae dau fath ohonynt: padiau dydd a phadiau nos.  

Mae dewis o dampons tafladwy gyda dodwyr a heb ddodwyr. Maent hefyd yn dod mewn dau gategori o gryfder amsugno. 

Mae gwahanol fwndeli ar gael, felly dewiswch yr un sy'n gweddu orau i'ch anghenion! Gofynnwn i chi ddewis un bwndel yn unig gan ein bod eisiau helpu cymaint o fyfyrwyr â phosibl gyda'r arian sydd ar gael. 

Pa mor hir fydd y cynhyrchion yn para i mi? 

Peidiwch â phoeni, rydym wedi trefnu'r bwndeli fel bod digon ym mhob un i bara am dri mis cyfan i chi!!  

                                                             

             

Bottom Aligned List for Powered By