Ymateb UMCB i'r Achosion Dros Newid

Mae'r Brifysgol yn profi heriau ariannol ar hyn o bryd, ac i fynd i'r afael รข'r heriau hyn a cheisio gwneud arbedion mae'r Brifysgol wedi rhyddhau nifer o gynigion, sy'n cynnwys uno ysgolion arfaethedig ac ailstrwythuro, ymhlith pethau eraill.

Ymateb UMCB

Mae Undeb Bangor ac UMCB, wedi gweithio gyda'i gilydd hefyd i lunio adroddiad gan UMCB sy'n canolbwyntio'n llawn ar yr iaith Gymraeg. Mae Undeb Bangor ac UMCB yn rhannu'r pryderon a amlinellir yn y ddau adroddiad.

Bottom Aligned List for Powered By