Polisi Iaith Gymraeg

Mae bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi cyfle euraid i chi ddysgu iaith newydd, a pha iaith well na'r Gymraeg? Mae dros 500 o ddysgwyr Cymraeg yn y brifysgol ac mae'r nifer yn cynyddu'n sylweddol wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen. Mae yna nifer o ffyrdd i ymarfer eich Cymraeg - trwy fynd i wersi, ymuno â chlwb neu gymdeithas UMCB a gaiff ei redeg yn Gymraeg neu drwy siarad Cymraeg mewn siopau lleol a'r swyddfa bost a'r fferyllydd.

Bydd amryw o gyfleoedd i ddysgu neu wella eich Cymraeg ar ôl cyrraedd Prifysgol Bangor. Gallwch ymuno â chwrs Wlpan drwy'r Ganolfan Cymraeg i Oedolion. Am fwy o wybodaeth dilynwch y  cyswllt hwn (https://www.bangor.ac.uk/cio/). Bydd gwersi Cymraeg hefyd yn cael eu cynnig am ddim i fyfyrwyr yn ystod amser tymor i roi cyfle i chi gychwyn arni.

Mae nifer o gyfleoedd i ddysgu, gweithio a chyd-ymwneud yn Gymraeg o fewn y brifysgol. Gall pob adran yn y brifysgol gynnig gwasanaeth cyfrwng Cymraeg a byddant yn barod iawn i ddefnyddio'r Gymraeg. Yn newydd blwyddyn yma mae proseict ' Ffrind Cymraeg' wedi gael ei lawnsio. Am mwy o wybodaeth cliciwch y tab gwirfoddoli.

 

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol hefyd yn gweithio i sicrhau bod nifer o fodiwlau cyfrwng Cymraeg ar gael i fyfyrwyr eu hastudio. Mae gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol nifer o ysgoloriaethau i fyfyrwyr sy'n astudio rhan o'u cwrs neu eu cwrs cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â bwrsariaethau o £250 mae'r Brifysgol yn eu rhoi i fyfyrwyr sy'n astudio dros 40 credyd yn Gymraeg.

Bottom Aligned List for Powered By