Caroline Cartmill

photo of Katie Tew

 

Ymddiredolwr sy'n Fyfyriwr

Mae Caroline Cartmill yn fyfyrwraig israddedig ym Mhrifysgol Bangor. Mae Caroline wedi cwblhau dwy flynedd o Addysg Gynradd a bellach ar interniaeth yn y Ganolfan Addysg Ryngwladol am flwyddyn. Yno maeโ€™n cynorthwyo รข recriwtio, marchnata a phrosiectau ymchwil ym Mangor ac yn rhyngwladol. Gobeithia Caroline ddysgu dramor mewn ysgolion rhyngwladol yn y dyfodol.

Cyn dod yn ymddiriedolwr, gweithiai Caroline mewn canolfan ag oedd yn cefnogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid, mater y teimla Caroline yn angerddol yn ei gylch.

Bottom Aligned List for Powered By