Katie Tew

 

katie.tew@undebbangor.com

01248 38 8004

Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Yn ddiweddar, cwblhaodd Katie ei gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol. Trwy gydol ei hamser ym Mangor mae hi wedi bod yn angerddol am bob agwedd o waith Undeb Bangor, gan gymryd rhan mewn llawer o wahanol weithgareddau gyda’r Undeb Myfyrwyr, yn enwedig gyda Chymdeithasau a Gwirfoddoli trwy'r pwyllgorau gweithredu, y cymdeithasau drama ac RAG. Sefydlodd Katie y Gymdeithas Lenyddiaeth ac roedd yn ymwneud yn fawr â system Cynrychiolwyr Cwrs.

Un o'i phrif flaenoriaethau yw sicrhau bod pob grwp myfyrwyr yn cael cydnabyddiaeth gyfartal trwy weithio gyda'r Pwyllgorau Gweithredol a'r Cymdeithasau Cyfryngau i roi cyhoeddusrwydd i'r pethau gwych y mae ein cymdeithasau a'n gwirfoddolwyr yn eu gwneud. Yn yr un modd, mae hi eisiau datblygu mwy o gymuned o fewn Gwirfoddoli Undeb Bangor/Urdd Cymdeithasau trwy gael mwy o grwpiau i gymryd rhan yn yr ymgyrchoedd ac annog cydweithredu. Ar ben hynny, mae Katie eisiau sicrhau bod aelodau pwyllgor ac arweinwyr prosiect yn cael mwy o gefnogaeth, a sicrhau eu bod i gyd yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth yr UM. Mae Katie yn gobeithio cyflawni hyn trwy ymweld â'ch cymdeithasau a'ch prosiectau, canolbwyntio ar les a sicrhau bod pawb yn teimlo eu bod yn cael eu cynrychioli.

Mae Katie yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda chi i gyd ac mor gyffrous i weld beth y gellir ei gyflawni wrth weithio gyda’n gilydd.

Bottom Aligned List for Powered By