Katie Tew

 

katie.tew@undebbangor.com

01248 38 8004

Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Yn ddiweddar, cwblhaodd Katie ei gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol. Trwy gydol ei hamser ym Mangor mae hi wedi bod yn angerddol am bob agwedd o waith Undeb Bangor, gan gymryd rhan mewn llawer o wahanol weithgareddau gydaโ€™r Undeb Myfyrwyr, yn enwedig gyda Chymdeithasau a Gwirfoddoli trwy'r pwyllgorau gweithredu, y cymdeithasau drama ac RAG. Sefydlodd Katie y Gymdeithas Lenyddiaeth ac roedd yn ymwneud yn fawr รข system Cynrychiolwyr Cwrs.

Un o'i phrif flaenoriaethau yw sicrhau bod pob grwp myfyrwyr yn cael cydnabyddiaeth gyfartal trwy weithio gyda'r Pwyllgorau Gweithredol a'r Cymdeithasau Cyfryngau i roi cyhoeddusrwydd i'r pethau gwych y mae ein cymdeithasau a'n gwirfoddolwyr yn eu gwneud. Yn yr un modd, mae hi eisiau datblygu mwy o gymuned o fewn Gwirfoddoli Undeb Bangor/Urdd Cymdeithasau trwy gael mwy o grwpiau i gymryd rhan yn yr ymgyrchoedd ac annog cydweithredu. Ar ben hynny, mae Katie eisiau sicrhau bod aelodau pwyllgor ac arweinwyr prosiect yn cael mwy o gefnogaeth, a sicrhau eu bod i gyd yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth yr UM. Mae Katie yn gobeithio cyflawni hyn trwy ymweld รข'ch cymdeithasau a'ch prosiectau, canolbwyntio ar les a sicrhau bod pawb yn teimlo eu bod yn cael eu cynrychioli.

Mae Katie yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda chi i gyd ac mor gyffrous i weld beth y gellir ei gyflawni wrth weithio gydaโ€™n gilydd.

Bottom Aligned List for Powered By