Iwan Evans

 

iwan.evans@undebbangor.com

01248 38 8006

Llywydd UMCB

Yn wreiddiol o bentref Gorsgoch ger Llambed, Ceredigion, wnaeth Iwan fentro i symud lan at y Gogs tair mlynedd yn ôl, ar ôl gael ei hudo gan ddelwedd a chymuned Cymraeg yr ardal wrth ymweld ar ddiwrnod agored. Bellach wedi graddio efo gradd mewn Dylunio a Thechnoleg ac Addysg Uwchradd, mae’n frwdfrydig i gynnal y gymdeithas Gymraeg wnaeth wneud ei fywyd yn un i’w chofio fel myfyriwr.

Ynghlwm efo’i addysg, roedd Iwan yn angerddol tuag at UMCB tra’n fyfyriwr. Fuodd yn Gynrychiolydd y Flwyddyn 1af, Llywydd JMJ, aelod o’r Cymric, a Chynrychiolydd Chwaraeon ar bwyllgor gwaith UMCB dros y tair mlynedd. Bu hefyd yn gapten ar dim rygbi dynion y Cymric yn ystod ei 2il flwyddyn. Roedd sefyll i fod yn Llywydd UMCB yn gam naturiol i’w gymryd felly, ac mae’n awyddus i wneud y fwyaf o’r cyfle unigryw yma i sicrhau fod gan myfyrwyr Cymraeg y Brifysgol yr un cyfleoedd ac hapusrwydd â gafodd o.

Wedi ei fagu trwy’r Gymraeg, mae’r iaith wedi bod yn rhan hynod bwysig o’i fywyd. Efo’r Brifysgol ac Undeb Bangor yn sefydliadau sydd yn arwain y sector addysg uwch am ddarpariaeth addysg Gymraeg, teimla fod ganddo’r cyfle orau i gefnogi a sicrhau hawliau myfyrwyr Cymraeg y Brifysgol. Yn berson sydd yn mwynhau sgwrs, mae’n annog i’r holl fyfyrwyr Cymraeg i ddod ato efo unrhyw faterion, gan ei fod yn llawn hyderus ei fod yn barod i gynorthwyo a sicrhau fod llais ein myfyrwyr Cymraeg yn cael ei glywed a’i chymryd o ddifri.

Bottom Aligned List for Powered By