Henry Williams

 

henry.williams@undebbangor.com

01248 38 8001

Llywydd

Fel Llywydd, byddaf yn sicrhau nad ydych chi dan anfantais oherwydd y sefyllfa bresennol ac y byddaf yn pwyso am y safon uchaf o ddarpariaeth addysgu, gan sicrhau bod cynllun clir ar gyfer darpariaeth academaidd. Byddaf yn parhau i arwain ar ddarparu diweddariadau clir i fyfyrwyr sy'n agored ac yn dryloyw, gan weithio gyda'r tรฎm swyddogion sabothol cyfan i warantu dull cyfannol o wneud hyn. Byddwn yn sicrhau bod eich llais yn cael ei gynrychioli mewn Pwyllgorau Prifysgol sy'n gwneud penderfyniadau ynghylch ailagor yn mis Medi yn ogystal รขโ€™r profiad Prifysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Rwy'n gweithio i ddiogelu clybiau, cymdeithasau a gwirfoddoli fel y gallent barhau mewn modd diogel, yn ogystal รข bod yn flaenoriaeth imi wthio profiad y myfyrwyr ymhellach ar agenda'r brifysgol. Er gwaethaf y ffaith y bydd yn rhaid i'r ffocws yn y dyfodol agos fod o gwmpas effaith Covid 19, byddaf yn ceisio sicrhau na fydd unrhyw effaith barhaol ar draul grwpiau myfyrwyr. Mae'n bwysig trwy gydol yr amseroedd heriol hyn bod yr Undeb yn cynnal ein gallu i ddatblygu prosiectau a chyfleoedd newydd yn y blynyddoedd sydd i ddod.

Bottom Aligned List for Powered By