Llinos Roberts

 

 

Ymddiriedolwr Allanol

Llinos yw Prif Swyddog y Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr, mudiad elusennol lleol syโ€™n cefnogi gofalwyr di-dรขl ar draws Mรดn, Gwynedd a Conwy.

Graddiodd Llinos รข gradd dosbarth cyntaf yn y Gyfraith o Brifysgol Bangor cyn mynd ymlaen i wneud cymhwyster TAR.

Creda Llinos ei fod yn hynod bwysig i barhau i astudio a dysgu; buddsoddiad ynoch chi eich hunain yw addysg. Fodd bynnag, mae cydbwysedd rhwng gwaith/bywyd yn bwysig hefyd a gwnaeth yr holl glybiau amrywiol sydd ar gael i fyfyrwyr trwy Undeb Bangor argraff wych arni

Noddi, gwyliadwriaeth, rheolaeth, materion cyfreithiol a lles cymdeithasol yw arbenigeddau Llinos. Mae ganddi ddau o feibion ifainc syโ€™n fodd iddi weld a deall materion syโ€™n effeithio ar y genhedlaeth iau.

Bottom Aligned List for Powered By