Jeremy Harvey

photo of Katie Tew

 

Ymddiriedolwr Allanol a Is Gadeirydd y Bwrdd Ymddiriedolwyr

Mae Jeremy yn raddedig o Brifysgol Bangor wedi iddo wneud astudio fel myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig. Yn ystod ei amser ym Mangor bu’n Gadeirydd y Cyngor Myfyrwyr, Cadeirydd y Gymdeithas Ôl-radd ac ysgrifennodd i’r Seren a chyflwyno ar Storm. Ers gadael, gweithiai yn Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant ac ar hyn o bryd mae’n gweithio i NUS Cymru fel Ymgynghorydd Polisi a Llywodraethu.

Daw Jeremy â phrofiad materion llywodraethu yn ogystal â dealltwriaeth eang o’r sector addysg a’r hyn sy’n digwydd ym Mae Caerdydd a San Steffan. Fel Is-gadeirydd, mae’n gweithio gyda’r Llywydd a’r Cyfarwyddwr er mwyn sicrhau bod yr Undeb yn gweithredu’n gywir a bod cyfarfodydd y Bwrdd yn effeithlon.

Mae teulu ganddo yn Sir Fôn ac mae’n mwynhau dod yn ôl i Ogledd Cymru. Pan nad yw’n gweithio mae’n cefnogi Manchester United, felly mae’n well ganddo dreulio’i amser yn gweithio’n ddiweddar.

Bottom Aligned List for Powered By