Ein Llwyddiant a Gwobrau

Beth mae dylanwadu'r Undeb wedi ei gyflawni? Mae clybiau chwaraeon a’r cymdeithasau i gyd yn rhad ac am ddim i ymuno â; Yr Undeb wnaeth hyn. Rhyddhau prynhawniau Mercher ar gyfer chwaraeon; gwaith yr Undeb. Datblygu Strategaeth Iechyd Meddwl a Lles cyntaf y Brifysgol, a arweinir yn wirioneddol gan fyfyrwyr, gan weithredu ar eich adborth ac ymateb i'ch anghenion. Nid ydym yn stopio yn fanna; rydym yn rhoi yn ôl i'r gymuned ac mae gennym 50 o brosiectau gwirfoddoli gweithredol, gyda 450 o fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli'n rheolaidd a 220 o fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli unwaith ac am byth; mae gennym hefyd 63 o glybiau chwaraeon a 113 o gymdeithasau. Mae'r Adroddiad Profiad Myfyrwyr yn un o'n darnau gwaith balchaf, mae'n adroddiad wedi'i seilio'n llwyr ar yr hyn rydych chi'n ei ddweud wrthym am eich profiad academaidd trwy ein Harolwg Myfyrwyr Blynyddol. Rydyn ni'n gweithio gyda'r Brifysgol i weithredu argymhellion ar sut y gallwch chi weithio mewn partneriaeth â'r Brifysgol i wella'ch profiad trwy lunio sut rydych chi wedi'ch addysgu, sut rydych chi'n symud ymlaen, a sut rydych chi am i'ch profiad edrych a theimlo.

Ni fyddem yn gallu gwneud hyn heb glywed yr hyn yr ydych chi, y myfyrwyr, ei eisiau a'i angen. Rydym ni yn gweithio i’n cymuned myfyrwyr.

Bottom Aligned List for Powered By