Logo'r Cyngor MyfyrwyrMae'r Cyngor Myfyrwyr yn fforwm sy'n cwrdd yn fisol drwy gydol y flwyddyn academaidd i drafod a phasio syniadau. Mae hefyd yn gweithio ochr yn ochr â'r swyddogion sabothol ar brojectau a fydd yn gwella profiad myfyrwyr. Gall syniadau ymwneud ag unrhyw beth o sefydlu projectau a chynlluniau newydd at bolisïau sy'n cyfrannu at gyfeiriad strategol Undeb Bangor i’r dyfodol. Mae'n golygu bod Undeb Bangor yn gallu gweithio ar syniadau y mae myfyrwyr eisiau eu rhoi ar waith ac sy'n berthnasol i'r corff myfyrwyr. Hefyd mae'r Cyngor Myfyrwyr yn gyfrwng i fyfyrwyr ddal Swyddogion Sabothol i gyfrif am y gwaith maent yn ei wneud.

Isod, cewch weld eich cynghorwyr am y flwyddyn nesaf a gweld peth maent yn gweithio ar am y flwyddyn!

Enwebwch eich hunain i fod yn Gynghorydd!


Cynrychiolwyr myfyrwyr sydd yn eistedd ar y Cyngor Myfyrwyr yw Cynghorwyr Myfyrwyr. Maent yn trafod yr amrywiaeth o syniadau sy'n cael i'w gyflwyno gan fyfyrwyr trwy'r porth syniadau, yn ogystal â goruchwylio'r Swyddogion Sabothol a sicrhau eu bod yn gweithio i gynrychioli chi fel myfyrwyr!

Mae'r Cyfnod enwebu yn agor ar y 21ain o Fis Medi am 9yb, ac yn cau ar yr 2il o Hydref am 5yh!

Upcoming Meetings

Student Council Resources

Bottom Aligned List for Powered By