SAM DICKINS

IL CYMDEITHASAU A GWIRFODDOLI

Helo, fy enw i yw Sam.

Fi yw'r Is-lywydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli. Rwyโ€™n gyfrifol am Gymdeithasau a Gwirfoddoli Undeb y Myfyrwyr, gan weithioโ€™n agos gydaโ€™r Brifysgol a chynrychioli myfyrwyr ar faterion yn ymwneud รข Chymdeithasau a Gwirfoddoli. Rwyf yma i gefnogi arweinwyr prosiect i gefnogi mentrau, digwyddiadau ac ymgyrchoedd.

Cysylltwch รข mi os oes gennych unrhyw gwestiynau - sam.dickins@undebbangor.com

Volunteering Recruitment

Bottom Aligned List for Powered By