Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr

Mae'r Cyfnod Enwebu nawr ar agor!

Mae'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr yn eu hôl! Yn dilyn llwyddiant y gwobrau llynedd, bydd Undeb y Myfyrwyr ynghyd â'r Brifysgol yn cynnal Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr 2020-21 ar ddydd Gwener 23ain o Ebrill!. Cadwch lygad am unrhyw aelod staff sy'n haeddu gwobr!

Bydd enwebiadau ar agor tan hanner nos ar yr 28ain o Chwefror 2021!

Yn ogystal â'r Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr, byddwn hefyd yn cynnal Gwobrau Cynrychiolwyr Cwrs fel rhan o noson wobrwyo ar y cyd. Os ydych am enwebu Cynrychiolwyr Cwrs am y gwaith anhygoel maent wedi eu  gwneud eleni cliciwch yma.

Y categorïau ar gyfer y Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr yw:

Athro / Athrawes y Flwyddyn

Cameron Gray - Ysgol Cyfrifiadureg a Gwyddorau Eigion

Carys Hogan - Ysgol Gwyddorau Iechyd

Dylan Jones - Ysgol Gwyddorau Iechyd

Gemma Prebble - Ysgol Gwyddorau Iechyd

Gill Truscott - Ysgol Gwyddorau Iechyd

Helena Miguelez-Caballeira - Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau, Ieithyddiaeth a Cyfryngau

Joshua Andrews - Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

Paul Downing - Ysgol Seicoleg

Riaz Anwar - Ysgol Busnes Bangor

Russell Jones - Ysgol Gwyddorau Iechyd

Tommie Du Preez - Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Athro / Athrawes Ôl-radd y Flwyddyn

Bernard Ojiambo Okeah - Ysgol Gwyddorau Iechyd

Harry Piper - Ysgol Seicoleg

Rebekah Kaunhoven - Ysgol Seicoleg

Sarah Watson - Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

Simone Lira Calabrich - Ysgol Seicoleg

Gwobr Addysg Cyfrwng Cymraeg

Gemma Prebble - Ysgol Gwyddorau Iechyd

Helen Edwards - Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Sali Burns - Ysgol Gwyddorau Iechyd

Goruchwyliwr Traethawd Hir / Thesis y Flwyddyn

Aamer Sandoo - Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer

Bethan Davies-Jones - Ysgol Gwyddorau Meddysgol

Richard Holland - Ysgol Gwyddorau Naturiol

Awel Vaughan-Evans - Ysgol Seicoleg

Lucy Huskinson - Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas 

Aelod Staff Cefnogi Academaidd / Tîm Cefnogi Academaidd y Flwyddyn

Athanasia Papastergious - Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau, Ieithyddiaeth a Cyfryngau

Mairwen Davies - Gwasnaeth Llyfrgell ac Archifdy

Panagiotis Ritsos - Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig

Gwasnaethau TG

Aelod Staff Cefnogi Di-Academaidd / Tîm Cefnogi Di-Academaidd y Flwyddyn

Jo Mitchell - Gwasanaethau Myfyrwyr

 Y Tîm Diogelu - Gwasanaethau Campws ac Eiddo

Gwobr Cefnogaeth Fugeiliol Eithriadol

Fiona Zinovieff - Gwasnaethau Myfyrwyr

Dei Huws- Ysgol Gwyddorau Eigion

Mari William - Ysgol Hanes, Athroniaeth a gwyddorau Cymdeithas

Cynghorwyr Iechyd Meddwl y Brifysgol - Gwasanaethau Myfyrwyr

Merf Williams - Ysgol Gwyddorau Meddygol

Gwobr Arwr heb ei Gydnabod

Omotolani Somoye - Ysgol Busnes Bangor

Dei Huws - Ysgol Gwyddorau Eigion

Eva Bru-Dominguez - Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau, Ieithyddiaeth a Cyfryngau

Gwyn Williams - Gwasnaeth Llyfrgell ac Archifdy

Lynne Williams - Ysgol Gwyddorau Iechyd

Ross Roberts - Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer.

Gwobr Llais Myfyrwyr

Alyson Moyes - Ysgol gwyddorau Meddygol

Katherine Jones - Ysgol Gwyddorau Naturiol

Mari Williams - Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

Gwobr Ryngwladol

Jaci Huws - Ysgol Gwyddorau Iechyd

Craig Prescott - Ysgol y Gyfraith

Gwobr Arloesi Coronafeirws

Christian Dunn - Ysgol Gwyddorau Naturiol

James McDonald - Ysgol Gwyddorau Naturiol

Ruben Valbuena - Ysgol Gwyddorau Naturiol

Tracey Lloyd - Ysgol Seicoleg

Bottom Aligned List for Powered By