Pwyllgor Gwaith Cymdeithasau

Mae Pwyllgor eich Cymdeithasau yma i'ch Cefnogi. Mae pob un o aelodau gweithredol ein cymdeithasau yn cael eu hethol i'w rôl gan aelodau urdd cymdeithasau. Mae'r tîm yma i'n helpu ni i ddatblygu urdd y cymdeithasau, hyrwyddo'ch digwyddiadau, creu cymdeithasau newydd i weithredu digwyddiadau ac ymgyrchu dros y pethau yr hoffech chi eu gweld. Mae'r tîm yn cwrdd yn rheolaidd ochr yn ochr â'r Is-lywydd ar gyfer cymdeithasau a gwirfoddoli a'ch Cydlynydd Cymdeithasau, lle mae nhw'n rhoi adborth ar feysydd mae nhw wedi bod yn gweithio arnynt ac agweddau y gallai aelodau'r gymdeithas fod wedi roi sylw. Os ydych chi'n aelod o bwyllgor y gymdeithas mae'n hanfodol eich bod chi'n cadw mewn cysylltiad â'r tîm hwn, maen nhw yma i'ch cefnogi chi wedi'r cyfan!

Bottom Aligned List for Powered By