Etholiad y Swyddogion Sabothol

Logo'r etholiadauByddwn yn cynnal etholiadau swyddogion sabothol i sicrhau bod Undeb y Myfyrwyr yn cael ei arwain gan bobl sy'n cynrychioli ei aelodau, myfyrwyr Prifysgol Bangor. Byddwch yn ethol 5 myfyriwr presennol i weithio'n llawn amser yn Undeb Bangor am flwyddyn i arwain gwaith yr Undeb a chynrychioli'r myfyrwyr mewn cyfarfodydd ar draws y brifysgol. Mae'r swyddogion sabothol hyn hefyd yn cynnal ymgyrchoedd er mwyn gwella profiad myfyrwyr. Gall unrhyw fyfyriwr presennol sefyll am unrhyw un o'r 5 swydd yma!

Bydd y cyfnod enwebu ar gyfer yr Etholiad Swyddogion Sabothol eleni yn agor am 9yb ar Dydd llun 14eg o Rhagfyr, ac yn cau am 5yh ar Dydd Gwener y 12fed o Chwefror. Os oes gennych diddordeb mewn arwain yr Undeb Myfyrwyr, ewch i www.undebbangor.com/enwebu!

Os oes gennych unrhyw cwestiynau am yr etholiad, e-bostiwch etholiadau@undebbangor.com

Bottom Aligned List for Powered By