Etholiad y Swyddogion Sabothol

Logo'r etholiadauByddwn yn cynnal etholiadau swyddogion sabothol i sicrhau bod Undeb y Myfyrwyr yn cael ei arwain gan bobl sy'n cynrychioli ei aelodau, myfyrwyr Prifysgol Bangor. Byddwch yn ethol 5 myfyriwr presennol i weithio'n llawn amser yn Undeb Bangor am flwyddyn i arwain gwaith yr Undeb a chynrychioli'r myfyrwyr mewn cyfarfodydd ar draws y brifysgol. Mae'r swyddogion sabothol hyn hefyd yn cynnal ymgyrchoedd er mwyn gwella profiad myfyrwyr. Gall unrhyw fyfyriwr presennol sefyll am unrhyw un o'r 5 swydd yma!

Os hoffech gael gwybod mwy am ddod yn swyddog sabothol, edrychwch ar ein Pecyn Gwybodaeth Etholiadau.

Bottom Aligned List for Powered By