Mae "mwy na'r 10fed mis" yn cael i'w ddefnyddio er mwyn dangos ein bod eisiau dathlu pobl du yn bellach na'r 10fed mis, sydd yn adnabyddus fel mis hanes pobl dduon. Mae'r Gweithdai dealltwriaeth yn gyfres o weithdai sydd wedi'i sefydlu er mwyn dathlu hanes pobl dduon, cyfranogiad pobl dduon, a phobl dduon yn y Deyrnas Unedig yn gyffredinol. Bydd y gweithdai yma yn trafod hanes pobl du yn y deyrnas unedig, cyngor cyfreithiol, rhwydweithiau cefnogaeth, cyfranogiad pobl du yng Nghymru a mwy!

Cofrestrwch am Weithdy isod

Bottom Aligned List for Powered By