Hyfforddiant Gwynwch Emosiynol

Hyfforddiant Gwydnwch Emosiynol Ar-lein Am Ddim

Rydym ni yn Undeb Bangor wedi trefnu hyfforddiant gwytnwch emosiynol gydaโ€™r Elusen Two Roads, i roi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i helpu chi i ddelio รข'r hyn y mae bywyd yn ei daflu atoch chi.

Beth yw gwytnwch emosiynol?

Gwydnwch emosiynol yw eich gallu i gadw'ch meddwl yn ddigynnwrf mewn sefyllfa neu argyfyngau llawn straen.

Mae gwytnwch emosiynol yn amddiffyniad mawr yn erbyn iselder clinigol, pryder a materion iechyd meddwl cyffredin eraill.

Beth fydd yn cael sylw yn yr hyfforddiant?

Nod yr hyfforddiant yw helpu unigolion i ddatblygu sgiliau bywyd i ddod yn bobl gydnerth iawn, bydd y rhaglen yn eich helpu i wella eich gwytnwch a thrwy hynny amddiffyn eich iechyd meddwl. Ymhlith y pynciau mae sut mae gwytnwch yn datblygu, sut i amddiffyn eich hun, a llawer mwy.

Hyfforddiant Gwynwch Emosiynol

Bottom Aligned List for Powered By