Cyngor ac Arweiniad Covid-19

Llun o firws covid-19, gyda'r gair Covid-19 wedi ei ysgrifennu arno.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn deall y bydd gan lawer o fyfyrwyr bryderon a chwestiynau am eu sefyllfa academaidd, ariannol, a tai o ganlyniad i bandemig Covid-19. Rydym hefyd yn ymwybodol y gallai lles ac iechyd meddwl myfyrwyr gael eu heffeithio.

Dewch o hyd i'r cyngor mwyaf diweddar yma, nodwch fod y sefyllfa o amgylch Covid-19 yn debygol o barhau i newid y tymor hwn a byddwn yn ceisio sicrhau ein bod yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf.

Bottom Aligned List for Powered By