Etholiadau Cyngor Myfyrwyr

Cliciwch yma er mwyn enwebu eich hunainCynhelir etholiadau’r Cyngor Myfyrwyr ar ddechrau pob blwyddyn academaidd ym mis Medi/Hydref. Gall unrhyw fyfyriwr sefyll i fod yn aelod o'r cyngor ac mae amryw o swyddi penodol ar gael. I gael gwybod mwy am gyfrifoldebau’r Cynghorwyr cliciwch yma.

Mae'r cyfnod enwebu ar gyfer safleoedd ar y Cyngor Myfyrwyr yn agor am 9yb ar Dydd Llun 21ain o Fis Medi. Gennych tan 5yh ar Dydd Gwener yr 2il o Fis Hydref i enwebu eich hun!

Bydd pleidleisio yn rhedeg o 9yb ar y 7fed o Hydref tan 12yh ar y 9fed o Hydref

Bottom Aligned List for Powered By