Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfnod atal Cornafeirws cenedlaethol am bythefnos yng Nghymru o ddydd Gwener 23 Hydref - dydd Llun 9fed Tachwedd. Sut mae hyn yn effeithio ar fyfyrwyr?

  • Mae'r Llywodraeth wedi cadarnhau y gall Prifysgolion barhau i ddarparu cyfuniad o ddysgu personol a dysgu cyfunol.
  • Gofynnir i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru helpu i gadw Cymru yn ddiogel trwy beidio â dychwelyd adref a symud rhwng eich cyfeiriad amser tymor a'ch cyfeiriad cartref.
  • Rhaid i chi beidio â chwrdd â phobl nad ydych chi'n byw gyda nhw y tu mewn neu tu allan, gan gynnwys mewn gerddi.
  • Dim ond am fwyd, addysg, gofal, iechyd, gwaith neu ymarfer corff y gallwch chi fynd allan.
  • Gallwch adael cartref mor aml ag y dymunwch i wneud ymarfer corff cyhyd â'ch bod yn gwneud hynny o'ch cartref ac ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o'ch cartref, mae ymarfer corff yn bwysig ar gyfer iechyd corfforol a meddyliol.

Gallwch ffeindio mwy o wybodaeth am y cyfyngiadau newydd yma.

 

Bottom Aligned List for Powered By