Hwyluso Hyfforddiant

P’un a ydych chi eisiau help i roi trefn ar eich bywyd, rheoli’ch amser / llwyth gwaith, cynllunio’r cam nesaf yn eich gyrfa, neu ddim ond eisiau trafod sut i ymdopi â’r straen sydd yn eich bywyd, gallwn gynnig helpu.

Sgroliwch i lawr i weld yr hyfforddwyr ac i archebu sesiwn.

Beth yw hyfforddi?

Mae Undeb Bangor yn gweithio mewn partneriaeth gyda Undeb Myfyrwyr Aberystwyth i ariannu set o sesiynau hyfforddi unwaith-ac-am-byth i fyfyrwyr allu trafod amrywiaeth o bethau. Mae’r rhain yn bethau rydych chi wedi dweud wrthym ni sydd o bwys i chi, gan gynnwys cynllunio gyrfa, ymdopi ag unigedd Covid, cadw’n heini ac egnïol.

Mae hyfforddwr yn gweithio gyda chleient sydd eisiau symud ymlaen yn eu bywydau tuag at nodau penodol.

Mae hyfforddi yn ymwneud â grymuso’r cleient i ddod o hyd i’w hatebion ei hun, felly pe bawn i’n ceisio prynu tŷ fy mreuddwydion.

Byddai hyfforddi yn fy helpu i ystyried sut olwg oedd ar fy nhŷ delfrydol, pa opsiynau sy’n agored i mi, ble i ddechrau chwilio, a’r camau y mae angen i mi eu cymryd.

Mae’r gwasanaeth hwn:

  • Yn gyfrinachol
  • Wedi’i deilwra ar eich cyfer chi
  • Yn gefnogol ac anfeirniadol

Nid yw’n:

  • Therapi
  • Cwnsela
  • Wedi’i gynllunio i wneud penderfyniadau ar eich rhan

Mae Cysylltiadau Hyfforddi Undeb Bangor yn wasanaeth am ddim i fyfyrwyr ei ddefnyddio - gall eich hyfforddwr gynnig sesiynau ychwanegol am bris, ond peidiwch â theimlo dan bwysau i wneud apwyntiadau ychwanegol os nad ydych eu heisiau neu eu hangen.

Bydd eich hyfforddwr eisiau gwybod ychydig amdanoch chi a’r hyn rydych chi’n gobeithio ei gyflawni, felly mae’n bosib y byddant yn trefnu galwad cyn yr apwyntiad, neu’n gofyn i chi lenwi holiadur.

Os ydych chi’n gwneud apwyntiad, byddwch yn trosglwyddo’ch manylion i’r hyfforddwr yn awtomatig, a byddan nhw’n rhoi gwybod i ni eich bod wedi gwneud y trefniant, fel y gallwn ni eu talu.

Bottom Aligned List for Powered By