Achosion Busnes y Prifysgol

Mae'r Brifysgol yn profi heriau ariannol ar hyn o bryd, ac i fynd i'r afael â'r heriau hyn a cheisio gwneud arbedion mae'r Brifysgol wedi rhyddhau nifer o gynigion yn ddiweddar, sy'n cynnwys uno ysgolion arfaethedig ac ailstrwythuro, ymhlith pethau eraill.

Er mwyn clywed am y newidiadau i Gwasanaethau Myfyrwyr a Gweinyddu Myfyrwyr, cliciwch yma.

Er mwyn clywed am y newidiadau i Gwasanaethau Digidol a Llyfrgelloedd, cliciwch yma.

Er mwyn clywed am y newidiadau i Gwasanaethau Ystadau a’r Campws, cliciwch yma.

Mae'r Brifysgol wedi rhyddhau cyfres o fideos byr sydd yn braslunio’r newidiadau arfaethedig ym mhob Coleg.

Er mwyn clywed am y newidiadau i Goleg y Celfyddydau, Dadwainiant a Busnes, cliciwch yma.

Er mwyn clywed am y newidiadau i'r Coleg Gwyddorau Amgylcheddol a Pheirianneg Electronig, cliciwch yma

Er mwyn clywed am y newidiadau i'r Coleg Gwyddorau Dynol.

Fel undeb myfyrwyr, mae ein diddordeb yn gorwedd gyda phrofiad myfyrwyr a lles myfyrwyr, ac rydym yn gweithio'n agos gyda'r Brifysgol i sicrhau bod Llais y Myfyrwyr yn parhau i fod ar flaen pob sgwrs, a bod profiad y myfyriwr wrth wraidd unrhyw benderfyniadau dilynol. Rydym am sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cymryd rhan yn y broses ymgynghori ac yn gallu rhoi adborth ar y newidiadau arfaethedig.

Byddwn yn cynnal nifer o grwpiau ffocws gyda chynrychiolwyr cyrsiau o'r ysgolion yr effeithir arnynt i gael eu barn ar y newidiadau arfaethedig, ac rydym yn annog myfyrwyr i siarad â'u cynrychiolwyr cwrs os oes ganddynt bryderon penodol am yr effaith bosibl ar y profiadau yn eu hysgol neu goleg. Anfonwch unrhyw adborth, sylwadau neu bryderon sydd gennych atom ar studentvoice@undebbangor.com

 

 

 

Darllenwch yr Achosion Busnes yma

Bottom Aligned List for Powered By