Katie Tew - IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

 

katie.tew@undebbangor.com

01248 38 8004

17.08.2020

Dyma ychydig o ddiweddariad am yr hyn rydw i wedi bod yn ei wneud dros yr wythnosau diwethaf - 

  • Rwyf wedi treulio'r rhan fwyaf o'm hamser mewn cyfarfodydd prifysgol yn cynllunio ar gyfer Croeso 2020 a'r flwyddyn academaidd sydd i ddod. 

  • Rwyf wedi bod yn hysbysu'r Arweinwyr Myfyrwyr am y wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer mis Medi trwy gynnal fforymau. Mae'n bwysig iawn i mi ein bod yn dryloyw, yn enwedig yn ystod yr adeg ryfedd hon, a byddwn yn rhoi mwy o newyddion i chi, trwy'r gwahanol rwydweithiau, dros yr wythnosau nesaf. 

  • Rwyf hefyd wedi bod i nifer o gyfarfodydd ynghylch iechyd meddwl a lles myfyrwyr; mae'n un oโ€™m prif flaenoriaethau a byddaf yn gweithio'n agos gyda Gwasanaethau Myfyrwyr trwy gydol y flwyddyn. 

  • Rwyf wedi bod yn gweithioโ€™n agos iawn gyda Cyswllt@Bangor, project gwirfoddoli iechyd meddwl syโ€™n trefnu sesiynau galw-heibio ar-lein bob dydd Mercher am 1pm gyda Chynghorwyr Iechyd Meddwl y brifysgol. Rwyf wedi bod yn trefnu bob wythnos bod gwahanol broject gwirfoddoli, clwb neu gymdeithas yn dod draw i siarad am eu gweithgareddau, a sut y gall pobl gymryd rhan. Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi cynnal trafodaethau gyda'r Clwb Canลต, yr Urdd Llenorion, Grลตp Gweithredu Myfyrwyr Treborth a'r Gymdeithas Grefftau, ac mae cyfle hefyd i siarad yn breifat รข'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl yn ystod y sesiynau galw-heibio hyn. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y sesiynau hyn, cysylltwch รข mi. 

  • Rwyf hefyd wedi bod i Gynhadledd Arwain a Newid Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr oedd yn gyfle gwych i rwydweithio รข Swyddogion Sabothol eraill o bob rhan o'r Deyrnas Unedig. 

  • Rwyf hefyd wedi parhau รข'm gwersi Cymraeg ac wedi bod yn paratoi fy ymgyrchoedd. 

 

Fel ar bob adeg, cysylltwch os oes gennych unrhyw syniadau neu gwestiynau - katie.tew@undebbangor.ac.uk 

Blog Blaenorol IL Cymdeithasau a Gwirfoddoli

Bottom Aligned List for Powered By