Iwan Evans - Llywydd UMCB

 

iwan.evans@undebbangor.com

01248 38 8006

20.08.2020

Y ddwy fis cyntaf 

Mae’r dwy fis cyntaf fel Llywydd UMCB wedi bod yn rhai hollol gwahanol i beth roeddwn wedi disgwyl iddynt fod, ond er hynny, rwyf dal wedi mwynhau’r profiad hyd yma ac wedi bod yn gweithio’n galed er mwyn sicrhau fod popeth yn cael ei lunio o’r safon orau posib i’n myfyrwyr Cymraeg erbyn mis Medi. Gweler isod ychydig o’r prif bethau rwyf wedi bod yn gweithio arnyn nhw yn ystod y dwy fis diwethaf. 

   

  • Gweithio efo’r adran Neuaddau er mwyn sicrhau fod popeth am fod yn ddiogel i fyfyrwyr dychwelyd ym mis Medi. Mae’n bwysig fod rheolwyr yr adran Neuaddau yn clywed gofidion myfyrwyr, a rwyf wedi bod yn llais i hyn dros yr haf. 

  • Cyfarfod efo Pwyllgor Gwaith ac Is-bwyllgor Cymdeithasau UMCB er mwyn mynd ati i drafod sut fydd y calendar cymdeithasol yn edrych i’n myfyrwyr yn y flwyddyn academaidd nesaf. Mae wir wedi bod yn bleser gweld syniadau newydd ac agweddau cadarnhaol y pwyllgorau.  

  • Helpu i sicrhau fod gwefan cymorth iechyd meddwl newydd myfyrwyr Cymraeg, myf.cymru, yn barod i’w ryddhau erbyn mis Medi 2020. 

  • Eistedd ar grwp tasg i benderfynu sut mae helpu’r trawsnewidiad i addysg ar-lein, heb effeithio ar safon yr addysg. Mae wedi bod yn braf bod yn rhan o’r grwp yma hefyd i sicrhau ni fydd pwysigrwydd y Gymraeg yn cael ei golli blwyddyn nesaf. 

  • Mynychu cynlluniau Lead and Change â’r Talwrn, er mwyn dod i adnabod gweddill swyddogion sabothol Cymru â’r DU, a rhannu syniadau gyda nhw. 

  • Gweithio efo’r Cymric ac adran gyfleoedd Undeb Bangor er mwyn trefnu Wythnos y Glas y Cymric sydd am fod yn groesawgar, tra hefyd yn dilyn y canllawiau cenedlaethol. 

  • Parhau efo’r gwaith cychwynwyd gan Lleucu Myrddin, y gyn-Lywydd, blwyddyn diwethaf er mwyn sicrhau bod myfyrwyr blwyddyn gyntaf Cymraeg yn derbyn croeso Cymraeg i’r Brifysgol. 

  • Dechrau’r sgwrs efo darpar-myfyrwyr er mwyn lleihau unrhyw ansicrwydd all fod yn gysylltieidig â dod i’r brifysgol yn ganol pandemic. Mae’n bwysig fod pawb yn teimlo’n gysyrus ac yn hapus wrth gyrraedd Bangor.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, neu eisiau siarad am fy ngwaith, croeso ichi gysylltu efo fi drwy ebost, iwan.evans@undebbangor.com 

 

Blogiau Blaenorol Llywydd UMCB

Bottom Aligned List for Powered By